L’Ajuntament treu l’escombra, al·leluia!!.

Del nostre govern municipal en podem treure dos vicis o trets característics que són: posar adjectius darrera el nom de ciutat i aplicar la metodologia organitzativa del “qui dia passa any empeny”.

Del nostre govern municipal en podem treure dos vicis o trets característics que són: posar adjectius darrera el nom de ciutat i aplicar la metodologia organitzativa del “qui dia passa any empeny”. En el primer cas tots hem escoltat parlar de ciutat amable, de ciutat inclusiva, de ciutat oberta, de ciutat…, la llista és extensa i adaptable a totes les regidories. Referent al model organitzatiu només ens cal sortir a donar un tomb per els carrers i places de Mataró, per tots els barris sense excepció, i observar el que tenim o millor el que ens va quedant d’una ciutat cada cop més deixada i trista.

Mataró està bruta, i això és inadmissible. L’Ajuntament ha de vetllar pel bon funcionament de la ciutat a fi de garantir el benestar diari de la ciutadania i contribuir al desenvolupament de la ciutat. Ens cal una ciutat on funcionin els serveis, que evolucioni i es transformi i que avanci d’acord amb les noves tecnologies. El ciutadà no percep el bon funcionament dels serveis, en especial la neteja de l’espai públic. Podem dir que l’àmbit de manteniment de la ciutat no funciona, sense cap dubte. Els serveis municipals actuals que assumeixen la gestió i optimització de l’espai urbà i el territori municipal no garanteixen la prestació dels serveis a la ciutadania, cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones.

Junts per Mataró té molt clar la importància del fet de com tinguem d’endreçada la nostra ciutat en dependrà fer la vida fàcil dels mataronins i mataronines. Si l’espai urbà està degradat, això influeix negativament en la qualitat de vida dels habitants de la ciutat, en la mesura que conviu amb ell de manera quotidiana, i, a part de la lletjor que transmet, impedeix el desenvolupament normal d’activitats d’oci, laborals, esportives, socials i, com no, econòmiques i turístiques. Per això, avui toca parlar-vos del nou contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària que en pocs mesos veurà la llum. Sembla que finalment l’equip de govern s’ha decidit a arremangar-se per donar solució al Mataró està brut, al Mataró fa pudor, al Mataró està deixat,…que fa anys que patim. L’Ajuntament treu l’escombra i a l’oposició ens cal donar-los un cop de mà per solucionar un problema que entenem pertany al llistat de drets primordials que tenim els ciutadans i que a data d’avui no en gaudim.

Quan ens van presentar l’esborrany del plec de licitació del nou concurs vàrem veure l’oportunitat d’incorporar conceptes que portàvem desenvolupats en el nostre programa electoral de les passades eleccions municipals i que creiem que han de formar part del full de ruta de la solució del problema. Com a principals trets en podem destacar:

  • Tenim clar que cal treballar un nou model per fer front a les necessitats que ens imposa la Unió Europea i donar compliment als objectius comunitaris. Important, dir-vos que a la llarga, en cas de no complir els objectius marcats, pot derivar en sancions econòmiques per la nostra ciutat.
  • Analitzar quin és el millor sistema de recollida sota el criteri d’eficiència (contenidors tancats amb identificació, sistema porta a porta, etc.). És necessari identificar quin és el millor model que s’adapta a la ciutat. No és el mateix el centre històric que un carrer amb molta densitat de població. – Estudiar la situació de recollida en productors del municipi (bars, restaurants, hotels, comerços i grans superfícies). Pe això, a posteriori, crear un pla específic per a grans productors.
  • Per mantenir la nostra ciutat neta, cal organitzar equips que s’encarreguin dels tractaments específics de neteja als carrers, posant especial accent en la neteja de taques i xiclets, la recollida d’excrements i les pintades/grafitis no autoritzats
  • En la recollida de residus ens cal una política proporcional: qui contamina més, paga més. En definida, ens cal liderar el canvi social, metodològic i social en l’àmbit del manteniment de l’espai públic per fer de Mataró la ciutat preparada que el futur ens demana.

Finalment, el nostre grup municipal ha presentat més de 50 propostes per afavorir la millora del plec del concurs del nou contracte. Entre elles: La creació d’una brigada d’actuació ràpida. La reubicació i reducció dels models de papereres existents a la ciutat. La incorporació de maquinària lleugera per tasques escombrada manual. La inclusió de maquinària d’aspiració directa i increment substitució màquines escombradores bufadores. L’obertura automàtica en contenidors davant presència de persones amb mobilitat reduïda. La millora dels temps de control de qualitat dels serveis ofertats. La millora de les inspeccions en les prestacions dels serveis de neteja viària… Dir-vos, que hem pogut incorporar-les totes de forma majoritària. El que deiem al principi i que cal recordar, el deure d’agafar l’escombra ens implica a tots: govern, oposició, tècnics municipals i a la pròpia ciutadania.

Creiem que en pot sortir un bon contracte, ara ens cal aplicar la fórmula que no acostuma a fallar en la gestió dels serveis urbans. És la suma de la constància, més la continuïtat i més l’oportunitat del moment que ens donen com a resultat final l’eficàcia.

Però tot això, necessita de dos últims ingredients per fer bullir l’olla que són la clau de l’èxit per fer un bon caldo, la comunicació i la corresponsabilitat ciutadana. Liderar i ser creïble en el que fas no són uns factors d’identitat que distingeixin al nostre govern municipal, ens caldrà estar a l’aguait per aconseguir el punt de sal adequat.

Malgrat que el contracte incorpora el desenvolupament d’un plà de comunicació específic. Nosaltres, creiem que amb el recurs habitual de campanyes informatives i publicitàries sobre què es pot fer i què s’ha d’evitar esdevé un mecanisme de poca volada, amb resultats més aparents que efectius. Això no significa, òbviament, que es descarti la conveniència de realitzar campanyes d’aquest estil. Allò que vol subratllar-se és que, amb aquest tipus de campanyes, no n’hi ha prou perquè només freguen la superfície de la qüestió. Ens cal anar més lluny i ser més disruptius comunicativament. El missatge de corresponsabilitat consisteix en l’assumpció –per part de ciutadans, empreses i entitats socials– que el bon funcionament de la ciutat no és responsabilitat exclusiva de les administracions públiques sinó que tothom hi té el seu rol.

L’Ajuntament treu l’escombra, al·leluia!! Aprofitem el moment i escombrem junts.