Expedient obert per Antifrau a l’Ajuntament de Mataró

Manifestem la manca d'informació adient per part de l'administració I exigim transparència i accions immediates.

Davant de les notícies aparegudes aquest cap de setmana a diversos mitjans de comunicació, en què l’ Ajuntament de Mataró podria convertir-se en la primera administració sancionada per Antifrau per represàlia un alterador, Junts per Mataró vol fer les següents manifestacions:

Durant l’any passat ja hi havia coneixement per part de l’Ajuntament de la tramitació d’aquest expedient davant de la AOC, fruit de les desavinences amb una treballadora amb la que també hi ha oberts expedients en seu judicial. Fins al mes de novembre del 2023 no es va informar “oficialment” als regidors de la oposició, i posteriorment es va acordar la creació d’una comissió especial amb tots els portaveus dels grups al consistori per tractar aquesta qüestió. Aquesta comissió es va reunir per primer cop a finals del mes de gener, en què se’ns va traslladar queés el primer procediment d’aquest tipus que es planteja a l’Ajuntament i que es volia actuar amb prudència, fet amb el que estem d’acord.

Tanmateix, es succeeixen les setmanes sense que ens arribi informació rellevant sobre aquesttema a la resta de grups de la oposició, com pot ser aquesta resolució de la OAC. Des de Junts per Mataró ens preocupa especialment l’aparició de notícies al respecte en què es diu que “la OAC va arribar a requerir a l’Ajuntament de Mataró el juny passat que suspengués el procés del cessament d’aquesta persona, però el consistori la va acabar acomiadant al·legant que no va rebre el requeriment a temps i que posteriorment va assegurar en una comunicació a Antifrau que per “motius que actualment es desconeixen” la seva petició de preservar el lloc de la persona protegida no va arribar al Departament de Recursos Humans fins a un mes després, a mitjan juliol” o que “Una altra represàlia que Antifrau considera provada és la contractació d’una consultora externa que en principi tenia l’objectiu de mediar entre la denunciant i l’Ajuntament. Aquesta consultora, no obstant això, es “va instrumentalitzar” a favor del consistori i en contra de la denunciant, segons la OAC.”

Creiem que aquestes informacions descriuen unes actuacions emmarcades en supòsits de fetque, com a mínim, posen de relleu actituds negligents i actuacions punibles que fan un mal irreparable al nostre Ajuntament i a la ciutat. És per tot això que exigim a aquest govern municipal que, en la seva responsabilitat al capdavant de l’administració municipal, transmeti de forma transparent tota aquesta informació als grups de la oposició i prengui les mesures pertinents per reconduir una situació que pel que veiem, poc a poc però inexorablement, per incompareixença d’aquest govern, es deteriora definitivament.