Una avaria afecta al Mercat de la Plaça de Cuba

Després dels incidents al Mercat de la plaça de Cuba, reiterem que cal prendre accions preventives per garantir la seguretat i la continuïtat dels serveis a Mataró.

Al respecte dels fets que es van produir el dissabte al matí, dia de mercat, al Mercat de la plaça de Cuba i que van deixar les parades sense subministrament elèctric durant gairebé 6 hores, amb les afectacions que això va provocar, des de Junts per Mataró manifestem el següent:

– Parlar de resiliència no només fa referènciar a l’àmbit del canvi climàtic. Aquesta, aplicada en la gestió urbana, també serveix per desenvolupar el concepte de “continuïtat de negoci”. Les instal·lacions municipals, i concretament un mercat, no pot quedar-ne fora. Els comerços de la plaça de Cuba que tenen com un dels seus principals trets la venda de producte fresc, necessiten estar preparats davant un talld’energia elèctrica. Precisament, la resiliència i en concret la “continuïtat de negoci” serveix per evitar aquests greuges.

– Que al mes de juny del 2020 es va aprovar per unanimitat al ple municipal una proposta de Junts per Mataró, que instava a la creació d’una Oficina de Resiliència Urbana, així com a la redacció i implantació d’un Pla de Resiliència Institucional. Entre d’altres coses, s’hi deia:

“Hi ha dos aspectes clau per a la gestió estratègica de la seguretat que el nostre Ajuntament ha d’encarar: 1.-Assegurar que pot prestar els serveis públics a la ciutadania; 2.-Creació i implantació d’un Pla de resiliència organitzacional perquè l’Ajuntament estigui en millor disposició per respondre a escenaris incerts i crisis que sobrepassen les competències assignades”

– Que el mes de juny del 2022, com a conseqüència dels talls de subministrament elèctric al carrer Barcelona. Vàrem preguntar al Ple si es portaven a terme converses amb les companyies subministradores per potenciar la digitalització de la xarxa i aconseguir un millor manteniment predictiu.

Junts per Mataró defuig de la política del pedaç i de la política dels fets consumats. No era ciència ficció el tema de la resiliència en la gestió municipal i en concret el concepte de “continuïtat de negoci”. Aquest cap de setmana passat ha quedat demostrat. En una emergència el factor més important és la capacitat/temps de resposta. Amb un contracte de servei d’emergència d’un grup electrogen mòbil es pot cobrir la demanda en poques hores, mentre es soluciona la incidència elèctrica. Posteriorment el cost es pot reclamar ala companyia subministradora. Tenir una Oficina de Resiliència Urbana serveix per fer manteniment preventiu. Això vol dir poder, entre d’altres, analitzar l’estat de les instal·lacions existents, proposar millores de la xarxa subministrament…

Cal treballar-hi, Mataró s’ho mereix.