La polèmica de falta d’inversió en equipaments esportius

Exigim un pla consensuat per millorar les instal·lacions i evitar decisions arbitràries.

Davant de les manifestacions aparegudes en xarxes socials respecte a l’estat i manteniment d’alguns equipaments esportius de la ciutat, des de Junts per Mataró volem reafirmar que la proposta que vam posar sobre la taula, ara just fa 4 anys, és absolutament vigent i posa de manifest la incapacitat de lideratge d’aquest govern per respondre als reptes que es plantegen des de diferents entitats.

Certament, hi ha hagut nombroses inversions, com la del Camp Municipal de Vista Alegre-Molins amb la construcció d’un nou edifici de vestidors, la substitució de les grades del Camp Municipal del Cirera o la reforma de la coberta i la pista del pavelló Eusebi Millán.

Tanmateix, veiem saturades moltes de les instal·lacions esportives de la ciutat, col·lapsades per les necessitats d’ús de les entitats i clubs esportius. S’ha planifcat poc al respecte i molts equipaments no han estat íntegrament posats al dia, alhora que sovint no s’hi fa el manteniment constant necessari.

Actualment comptem, més enllà dels plans estratègics de ciutat i d’una manera més específica, amb el Pla Director d’Equipaments Educatius, Esportius i Culturals i el Pla de Manteniment d’equipaments educatius, culturals i esportius. Per altra banda, també hi projectes específics derivats d’una problemàtica molt determinada, com el Pla Director d’eliminació del fibrociment, en aquest cas, pel que fa a equipaments esportius.

Tal com vam manifestar en el seu moment, tornem a posar en relleu que cal dotar-nos d’un criteri racional i objectiu que, específicament però amb la mirada a tota la ciutat, disposi i raoni les línies estratègiques identificades a treballar en l’esport de Mataró en els anys vinents, per tal que el sistema esportiu local evolucioni d’acord a les necessitats i demandes de la societat i el sector. És urgent elaborar un Pla d’Equipaments Esportius consensuat amb clubs i entitats que vetlli per una conservació de les instal·lacions i espais adient i renovi el parc d’equipaments convencional, amb dotacions pressupostàries necessàries i, si cal, garantir-se les reserves de sòl disponibles d’equipaments per al futur. I, fruit d’aquest pla veiem possible que s’acabi amb aquesta sensació d’arbitrarietat a l’hora de prendre segons quines decisions, sovint amb un rerefons que obeeix a criteris més polítics que objectius, i que es doni resposta a preguntes com si a Mataró cal tenir un equipament esportiu multidisciplinar per a cobrir adequadament la demanda del món de l’esport a la ciutat.