Comunicat de Junts per Mataró respecte a les obres efectuades a l’Anella Ciclista

A principis d’aquest estiu es van iniciar els treballs del projecte de l'Anella Ciclista a Mataró.

A principis d’aquest estiu es van iniciar els treballs  del projecte de  l’Anella Ciclista a Mataró.

Per fer realitat aquesta iniciativa, que ha de facilitar i motivar la mobilitat amb aquest vehicle de manera quotidiana a la ciutat, incentivant un transvasament de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat, s’han d’executar treballs de pavimentació, modificació de semàfors, senyalització horitzontal, vertical i elements d’abalisament i protecció, instal·lació de plataformes d’accés a autobusos i aparcaments per a bicicletes. La creació dels carrils bici suposa una reordenació de la mobilitat d’aquests vials i, per tant, canvis en la distribució d’usos de la calçada i, en alguns casos, també de l’espai destinat a estacionament.

Construir una ciutat habilitada per a tota mena de mitjans de transport requereix d’un treball continu i una aposta clara i decidida. Per això, i encara que els carrils bici de la capital hagin millorat significativament durant aquests últims anys, cal preguntar-se si Mataró està preparada perquè els ciutadans puguin deixar el cotxe enrere completament i moure’s amb seguretat per tota la ciutat.

Una ciutat sostenible ha de tenir naturalesa i camins adaptats per a vehicles alternatius als de motor. El problema és que no hi ha espai per a tantes coses i, a vegades,  es trepitgen els uns als altres. Tot plegat suposa un trasbals en el dia a dia de molts ciutadans que pateixen les afectacions en el trànsit en la quotidianitat dels seus desplaçaments i,per tant, es requereix planificació i comunicació, que és el que queda clar que aquest govern no ha sabut fer.

Les afectacions de trànsit a la plaça Espanya són el paradigma d’aquesta falta de previsió. Resulta que s’hi han habilitat carrils bicicleta tant a la banda mar com muntanya, de manera que el trànsit de vehicles queda limitat a un carri a muntanya i dos a mar. Tenint en compte que és un nus viari important a la ciutat, amb moltes escoles al seu voltant, com els Maristes Valldemia, i un gran nombre d’equipaments esportius com el Josep Mora o la Piscina Municipal, ens trobem amb que el trànsit que baixa del passeig Carles Padrós ha de confluir amb el que ve de la Ronda d’Alfons X el Savi i amb el que fa el gir des de la part de mar de la plaça en un sol carril.

Això està creant uns embussos monumentals, sobretot a primera hora del matí i a mitja tarda, que fan inviable la circulació en aquesta important part de la ciutat.

Les preguntes que cal fer-nos respecte a aquesta actuació per part de l’Ajuntament i que fem al Ple del dia 7 d’octubre  són:

  • S’ha fet una simulació de fluxos de trànsit. Tenim aforaments sobre el nombre vehicles que passen per plaça Espanya i com es veurà afectat?
  • És evident que la modificació de carrers, reduint carrils, afecta la xarxa de Bus Mataró. En el cas de la Plaça Espanya, el bus costat muntanya quan surt de la parada creua l’únic carril sentit plaça  Granollers ocupant aquest carril fins que el seu semàfor li dona pas. Hi ha prevista si és que és possible- alguna actuació al respecte?
  • S’ha treballat en fer una planificació, per haver-hi trànsit en marxa, senyalitzant preventivament aquesta situació i marcant rutes alternatives per evitar aquests embussos? Hi ha prevista senyalització al respecte?
  • S’ha treballat en fer una comunicació de totes aquestes afectacions, d’una manera exhaustiva cap a la ciutadà?

Mataró, a 1 d’Octubre de 2021