Política de privacidad

El que es fa i no es fa amb les teves dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb JUNTS PER MATARÓ, a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, JUNTS PER MATARÓ, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractats per Junts per Mataró, com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUESTA WEB?

Identitat del Responsable: JUNTS PER MATARÓ
Nom comercial: JUNTS PER MATARÓ
NIF/CIF: G67474114
Adreça: La Riera 48, 08301 Mataró, Barcelona.
Correu electrònic: acanela@ajmataro.cat
Activitat: Partit Polític
Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dada: acanela@ajmataro.cat

 

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, JUNTS PER MATARÓ recapta i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol•liciti en aquesta Web

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc web, dades de navegació, activitat en el Lloc web.

 

A QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:

L’execució d’un contracte amb JUNTS PER MATARÓ, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol•licitats.
El consentiment de l’usuari en relació al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.

L’interès legítim del responsable del tractament per a protegir els usuaris de la web de JUNTS PER MATARÓ d’abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis.

 

AMB QUINA FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, existeix diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que reculli s’utilitzarà de la manera següent:

Formularis de subscripció a continguts: existeixen diversos formularis per a activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzats exclusivament per a enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.juntspermataro.cat.

Formulari de contacte: També existeix un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per a respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través de la web.

 

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 et seq. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).
 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).
 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des que l’usuari se subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de potencials clients: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, tret que l’usuari sol•liciti abans la seva supressió.

 

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en JUNTS PER MATARÓ estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol•licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol•licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol•licitar la seva cancel•lació.
 • Sol•licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol•licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per a exercitar aquests drets, pot escriure a acanela@ajmataro.cat.

 

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot demanar per email o si ho prefereix, pot usar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si li representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

 

ACCIONS DE REMÀRQUETING: GOOGLE ADS

Ads és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se en GOOGLE. En www.juntspermataro.cat s’utilitza Google Ads, la plataforma de publicitat de Google que permet crear campanyes i anuncis per a mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals

Les dades obtingudes a través de Google Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

 

FACEBOOK ADS

En aquesta web s’utilitza Facebook Ads:

Facebook Ads permet segmentar el públic per a dirigir un anunci.

Gràcies a la funció d’audiències personalitzades de Facebook, es pot crear una audiència a partir de dades d’usuaris i subscriptors d’aquesta web, com a adreces de correu electrònic i números de telèfon. Per a això, és necessari compartir les bases de dades amb Facebook per a, posteriorment, crear públics personalitzats dirigint els anuncis a les persones amb perfils similars.

Per a la segmentació dels anuncis d’acord amb les Polítiques de Facebook no s’utilitza informació personal confidencial i no es comparteix amb tercers ni amb altres anunciants, i seran eliminats per Facebook quan finalitzi aquest procés. A més, Facebook s’encarregarà d’assegurar la confidencialitat.

El sistema d’anuncis dissenyat per Facebook permet mostrar anuncis rellevants i útils sense revelar la teva identitat als anunciants, podent arribar a grups de persones amb perfils determinats.

En qualsevol moment com a usuari, pots revocar el teu consentiment a través d’https://www.facebook.com/settings?tab=ads, on pots configurar la recepció d’anuncis. Així mateix, pots indicar que no vols anuncis basat en interessos de Facebook, ni d’altres empreses, a través de l’Aliança Europea de Publicitat Digital Interactiva (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) de Your En línia Choices (http://www.youronlinechoices.com/es/) o en la configuració del teu ordinador o el teu dispositiu mòbil.

Per a usar la funció de públics personalitzats, aquesta web utilitza l’eina Website Custom Audience de Facebook, que fa ús del píxel de Facebook que marca al visitant d’aquesta pàgina web de forma anonimitzada. Si desitges oposar-te a l’ús de Website Custom Audiences de Facebook, tens la possibilitat de fer-ho en: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Per a una major informació sobre l’abast i finalitat de la recollida de les dades per part de Facebook i el seu posterior tractament, així com, per a configurar la teva privacitat has d’acudir als següents enllaços:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Píxel de seguiment de conversions de Facebook

Per a l’optimització de les campanyes publicitàries dels anuncis que es publiquen en Facebook, i amb finalitats estadístiques, s’usa el píxel de seguiment de conversions de Facebook Inc., 1601 s. Califòrnia Ocell, Pal Alt, CA 94304, que rastreja les accions dels usuaris després de fer clic en un anunci.

Les dades que s’obtenen a través d’aquest píxel són anònims i no fan referència a persones físiques identificades, ni s’emmagatzemen, ni es creen perfils amb les seves dades personals.

Aquestes dades poden ser emmagatzemats i tractats per Facebook, i aquest pot vincular aquestes dades amb el teu compte de Facebook i també utilitzar-los per a fins publicitaris propis d’acord amb la política d’ús de dades de Facebook que trobaràs en https://www.facebook.com/about/privacy/, recentment actualitzada en https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Pots possibilitar a Facebook i als seus socis la inserció d’anuncis publicitaris dins i fora de Facebook, i per a aquests fins pot emmagatzemar-se una cookie en el teu ordinador.

 

TWITTER ADS

En www.juntspermataro.cat utilitzem Twitter Ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals

Les dades obtingudes a través de Twitter Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixa les seves dades en el formulari d’aquesta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

 

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

 

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

JUNTS PER MATARÓ assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si JUNTS PER MATARÓ , determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat de JUNTS PER MATARÓ, s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, JUNTS PER MATARÓt’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

 

Moltes eines utilitzades en aquesta web per a gestionar dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, JUNTS PER MATARÓ comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de JUNTS PER MATARÓ.

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que s’aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d’eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament aquesta web utilitza les següents eines:

 • Eina d’email màrqueting:
 • Eines d’anàlisis

 

SEGMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE PERFILS

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció, contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les cookies en relació als hàbits de navegació, serà utilitzada a fi de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb (la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, anàlisis de propostes sol•licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L’elaboració de perfils, mitjançant l’anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teves Dades Personals per a avaluar determinats aspectes personals, com (l’anàlisi i predicció de la seva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds). Sent la lògica aplicada per a l’obtenció d’aquests perfils la utilització de procediments estadístics i sent les conseqüències d’aquest tractament de les seves dades mitjançant la realització de perfils, l’enviament de comunicacions personalitzades del seu interès amb continguts relacionats amb nom, email, telèfon de contacte.

La base legal per al tractament de les seves dades per als fins indicats i l’elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada.

Les dades que utilitzem en l’elaboració de perfils i que vam mostrar als anunciants no són dades que permetin identificar als usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, país, gènere, etc.

 

ENLLAÇOS D’AFILIATS I PUBLICITAT

En aquesta web s’ofereix a l’Usuari continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços que et pots trobar, existeix la possibilitat d’informar i de fer referència a productes i/o serveis i/o infoproductes de tercers. La informació que apareix en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits és facilitada pels propis anunciants, per la qual cosa www.juntspermataro.cat no es fa responsable en cap cas d’inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni pot oferir garanties sobre l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants, o la qualitat dels seus productes i/o serveis, encara que sempre es recomanaran aquells productes o serveis que www.juntspermataro.cat i el seu equip hagin provat.

A més, els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de www.juntspermataro.cat, que lògicament no és responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Tot usuari ha de comprendre que qualsevol relació contractual o extracontractual entre l’Usuari i els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquesta web, s’entenen realitzats exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona. www.juntspermataro.cat únicament actua com a llit o mitjà publicitari i, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquesta web.

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

www.juntspermataro.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

(Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)

www.juntspermataro.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, JUNTS PER MATARÓ s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per JUNTS PER MATARÓ per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col•laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se a JUNTS PER MATARÓ haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client el sol•liciti raonablement.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.juntspermataro.cat, exonerant a JUNTS PER MATARÓ, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a JUNTS PER MATARÓ en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

JUNTS PER MATARÓ es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.