Els promotors de la Torre Barceló han anunciat que finalment els seus 192 habitatges seran de venda.

L’excés regulador està provocant una gran desconfiança entre els inversors i una gran inseguretat jurídica als petits propietaris.

Una altra oportunitat perduda per incrementar el mercat d’habitatges de lloguer tan escàs a Mataró! Els promotors de la Torre Barceló han anunciat que finalment els seus 192 habitatges seran de venda. Tenint en compte que el 5 de març es va resoldre que Mataró estarà dins de les zones de mercat residencial amb el preu de lloguer regulat, el govern hauria d’estar al cas dels motius de la propietat per modificar el seu criteri.

L’excés regulador està provocant una gran desconfiança entre els inversors i una gran inseguretat jurídica als petits propietaris. I com sempre la manca d’accés a l’habitatge digne de lloguer l’acaba patint la gent vulnerable i els joves.

”És molt important que es deixi de regular excessivament el mercat de l’habitatge i que no es reguli d’acord amb eslògans i a populismes com s’està fent fins ara, perquè l’únic que s’està aconseguint és reduir més i més l’accés a l’habitatge.”

Volem saber quines accions ha fet el govern municipal i quines té pensades per revertir la manca d’habitatge de lloguer a la nostra ciutat.